Dch: Robot cho người ngồi lên đi được

Video Thứ năm, 10/7/2008, 14:20 (GMT+7)