ĐC: Gãy cổ vì quay cho khô tóc

Video Thứ tư, 16/7/2008, 14:28 (GMT+7)

Tags: