Đào hang bắt Dông trên cát tại Vũng Tàu

Lần dấu đuôi in trên cát ở miệng hang, người dân dùng que thọc, đào sâu hàng mét bắt dông về chế biến món ăn.

Thời cuộc Chủ nhật, 19/5/2019, 06:16 (GMT+7)