Đánh billard đổ domino

Để thực hiện màn domino độc đáo, tay cơ phải thực hiện các cú đánh bi chính xác trên bàn billard được bố trí sẵn.

Thể thao Thứ sáu, 9/4/2010, 01:00 (GMT+7)

Tags: