Cú rocket từ gần giữa sân vào lưới Real Madrid của Pedro

Video Thứ hai, 17/5/2010, 11:08 (GMT+7)