Công viên gấu trúc đông khách ở Trung Quốc

Đến Thành Đô (Trung Quốc), bạn sẽ lạc vào thế giới của những chú gấu trúc mập ú, thân thiện, làm những tín đồ mê động vật phải 'tan chảy'.

Ăn chơi Thứ bảy, 25/3/2017, 11:02 (GMT+7)