Công an chửi người vi phạm giao thông

"Mày đang ra lệnh cho tao làm đấy à? Mày là thằng nào mà bắt tao làm theo..."

Video Thứ hai, 21/11/2011, 11:46 (GMT+7)

Tags: