Con trai cả của Bằng Kiều cover 'Bohemian Rhapsody'

'Bohemian Rhapsody' của ban nhạc Queen có khúc thức phức tạp, nhưng Beckham vẫn tự tin vừa hát chính vừa bè, vừa đệm piano và guitar.

Nhạc Thứ tư, 21/11/2018, 10:10 (GMT+7)