Clip Kathy Uyên phỏng vấn cha con Smith

Clip Kathy Uyên phỏng vấn cha con nhà Smith về phim After Earth

Video Thứ năm, 23/5/2013, 09:54 (GMT+7)