Chung kết VN Got talent: Thu Minh hát "One night only"

qdqwdqwdqwd

Video Thứ hai, 22/4/2013, 09:29 (GMT+7)