Cháy nhà ở phố Trần Khát Chân, Hà Nội

Từ phía đám cháy phát ra nhiều tiếng nổ lớn, khói đen bốc lên ngùn ngụt. 

Thời cuộc Thứ hai, 21/11/2016, 12:10 (GMT+7)