Ca mổ đẻ ở tư thế ngồi của sản phụ ung thư giai đoạn cuối

Bệnh chuyển biến xấu không thể nuôi thai tiếp, người mẹ lại không thể nằm, nên êkíp bác sĩ Viện K và Viện C phải mổ bắt con cho chị.

Thời cuộc Thứ năm, 23/5/2019, 09:49 (GMT+7)