C. Ronaldo xoay bóng điệu nghệ trên sân tập

Video Thứ sáu, 28/5/2010, 09:56 (GMT+7)