C. Ronaldo ôm mặt, lăn lộn trên sân giả vờ đau

C. Ronaldo ôm mặt, lăn lộn trên sân giả vờ đau

Video Thứ sáu, 30/3/2012, 02:06 (GMT+7)

Tags: