C. Ronaldo giả vờ đau để trốn thẻ

C. Ronaldo giả vờ đau để trốn thẻ

Video Thứ hai, 30/1/2012, 03:31 (GMT+7)