C. Ronaldo đùa với đồng đội

C. Ronaldo đùa với đồng đội

Video Thứ ba, 27/9/2011, 08:23 (GMT+7)

Tags: