Buffon làm rơi bóng từ cú nhảy cao bắt cú tạt bổng

Video Thứ sáu, 28/5/2010, 09:05 (GMT+7)