Bội Ngọc cover 'Qua cầu gió bay' và 'Thằng Cuội'

Trong chương trình Acoustic Cover, Bội Ngọc trình bày 2 khúc 'Qua cầu gió bay' và 'Thằng Cuội'.

Giải trí Thứ ba, 12/7/2016, 15:17 (GMT+7)