Bố chồng Lan Khuê ghép tên hai con vào bài 'Bút dứa bút táo'

Trong lễ ăn hỏi hôm 24/9, bố chú rể hát tặng hai con bài hát chế 'Pen pineapple, apple pen' với tên của Lan Khuê và Tuấn John.

Hà Nhi

Sao Thứ ba, 25/9/2018, 10:59 (GMT+7)