Ba nam cảnh sát đỡ đẻ cho bà bầu ngay ven đường

Bà bầu đã vượt cạn thành công nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của ba nam cảnh sát.

Thời cuộc Thứ ba, 21/4/2015, 14:52 (GMT+7)