Adam hát 'Bang bang'

Thanh Lam khen Adam nhảy đẹp mà hát không phô, đã vậy còn 'làm tới'.

Show Chủ nhật, 1/5/2016, 22:47 (GMT+7)