6d: Biểu diễn đi xe bánh trước

Video Thứ tư, 28/7/2010, 15:10 (GMT+7)