6c: Siêu lia đá trên mặt nước

Video Thứ tư, 28/7/2010, 15:05 (GMT+7)