3t: Các pha đi bóng kỳ ảo của C. Ronaldo

Video Thứ năm, 11/3/2010, 15:14 (GMT+7)