3 kiểu tóc buộc thấp điệu đà cho nàng tóc dài

Nếu cảm thấy kiểu đuôi ngựa buộc thấp quá đơn giản, bạn có thể học theo những cách tạo kiểu điệu đà này.

Phong cách Thứ năm, 17/3/2016, 15:17 (GMT+7)