Video người nằm trên gần 1.000 cái đinh

Video Thứ tư, 21/4/2010, 15:18 (GMT+7)