Valdes dùng ngón tay thối với C. Ronaldo

Video Thứ sáu, 26/8/2011, 02:36 (GMT+7)