TT: So sánh Ronaldinho và Zidane

Video Thứ hai, 21/1/2008, 07:25 (GMT+7)