TT: Olympic Nhật - Olympic VN 1-0

Video Thứ năm, 23/8/2007, 07:50 (GMT+7)