TT: Frings quảng cáo Nike

Video Thứ hai, 10/9/2007, 15:52 (GMT+7)