Trailer MV 'Trôi về ngày cũ' - Tiêu Châu Như Quỳnh

Tiêu Châu Như Quỳnh làm cô dâu trong MV mới.

Nhạc Thứ hai, 13/4/2015, 20:33 (GMT+7)