Trải lòng người cha nhận bằng thay con

Qua đời sau cơn đột quỵ ít ngày trước thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp, Nguyễn Đức Huy sinh viên ngành Kiến trúc, Đại học Văn Lang, được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho những thành quả của em.

Thời cuộc Thứ năm, 2/7/2015, 10:16 (GMT+7)