Tòa nhà cao 118 mét thành tro bụi trong 10 giây

Tòa nhà gồm 26 tầng, cao hơn 100 mét, là tòa nhà cao nhất từng được phá hủy tại Trung Quốc theo cách này.

Thời cuộc Thứ hai, 16/11/2015, 13:56 (GMT+7)