Tiết mục của Nguyễn Lê Uyên Nhi

Uyên Nhi được hai giám khảo bấm chọn nhưng đã chọn về đội Đoan Trang.

Show Thứ bảy, 18/7/2015, 20:50 (GMT+7)