Tiết mục của Đinh Ngọc Bảo Châu

Đội Đoan Trang và Hà Lê đã phá lệ khi chọn thêm Bảo Châu nâng quân số của đội lên 11 người.

Show Thứ bảy, 18/7/2015, 21:14 (GMT+7)