Thử thách trang điểm không cần gương

Bạn sẽ làm thế nào để trang điểm khi không hề có gương?

Phong cách Thứ hai, 3/8/2015, 00:06 (GMT+7)