The Voice 2013, vòng giấu mặt, Trà My

qưdqdqwdqdqwd

Video Thứ hai, 27/5/2013, 08:50 (GMT+7)