The Voice 2013, vòng giấu mặt, Thân Trọng Nghĩa

qdaqdasdasdasd

Video Thứ hai, 20/5/2013, 09:02 (GMT+7)

Tags: