Sút trúng camera phía sau gôn

Video Thứ năm, 17/6/2010, 17:05 (GMT+7)