Shaqiri diễn kỹ thuật với kẹo cao su

Tiền vệ Stoke City nhả miếng kẹo cao su ra rồi dùng chân đá lên và hứng lại bằng miệng.

Thể thao Thứ ba, 8/12/2015, 11:27 (GMT+7)