Samsung Galaxy S4 vui cùng mẹ

Thông qua các sản phẩm công nghệ tiên tiến, bất cứ lúc nào khi nhớ đến mẹ chúng ta đều có thể nối liền mọi khoảng cách để được chia sẻ gần gũi.

Video Thứ ba, 28/5/2013, 03:57 (GMT+7)

Tags: