Ronaldinho, C. Ronaldo diễn trên sân tập

Đưa bóng lên cao bằng gót hay dùng đầu giữ bóng trên không là các chuyện đơn giản với Ronaldinho và Ronaldo.

Thể thao Chủ nhật, 22/3/2009, 01:00 (GMT+7)

Tags: