Quán pizza ở Bắc Triều Tiên

Quán pizza ở Bắc Triều Tiên mở vào năm 2009.

Video Thứ ba, 3/7/2012, 03:29 (GMT+7)