Phần thi Gothic – Rock - gai góc, nổi loạn

Đức Thành, Thành An và Phương với phần thi theo nhóm mang phong cách Gothic – Rock.

Show Chủ nhật, 23/8/2015, 22:05 (GMT+7)