Phan Đăng Nhật Minh thể hiện tài tính nhẩm tại vòng sơ khảo

Phan Đăng Nhật Minh thể hiện tài tính nhẩm tại vòng sơ khảo.

Thời cuộc Thứ hai, 6/4/2015, 16:11 (GMT+7)