Pha lừa bóng kỹ thuật ở biên của C. Ronaldo

Video Thứ ba, 31/8/2010, 08:37 (GMT+7)

Tags: