Pepe ôm mặt và chân tỏ ra đau đơn sau pha tác động nhẹ của Messi

Pepe ôm mặt và chân tỏ ra đau đơn sau pha tác động nhẹ của Messi

Video Thứ hai, 30/1/2012, 12:32 (GMT+7)