Ns Tùng Dương hát 'Hương lạc' cùng Lê Cát

Tùng Dương hát 'Hương lạc' cùng Lê Cát Trọng Lý.

Video Thứ bảy, 3/12/2011, 11:20 (GMT+7)