Ns Thu Minh - Anh Khoa song ca "Màu hoa đỏ"

Thu Minh - Anh Khoa song ca "Màu hoa đỏ" trong Không gian âm nhạc.

Video Chủ nhật, 27/11/2011, 10:40 (GMT+7)