NS Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ hát 'Ru lại câu hò'

NS Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ hát 'Ru lại câu hò'.

Video Thứ hai, 13/5/2013, 09:29 (GMT+7)

Tags: